OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY produktów


Sprzedający –AB Agri Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bruszczewie przy ul. Głównej 3A, 64-030 Śmigiel, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000751464, REGON: 381471916, NIP: 5252765414, kapitał zakładowy 30.005.000 zł.

Czytaj więcej

Powrót do góry
Naciśnij ENTER by kontynuować lub ESC by wyjść