scroll

Wiedza AB Neo w zakresie żywienia młodych zwierząt idealnie wpisuje się w wyzwania, które stoją przed nauką i które zmuszają nas do przesuwania granic badań nad nowonarodzonymi zwierzętami, a także pozwalają najlepiej odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób wpływ konsumentów będzie nieuchronnie kontrolował łańcuchy dostaw w przyszłości. W rozmowie z Simonem Tibble, Dyrektorem Technicznym AB Neo, poprosiliśmy go, aby opowiedział nam, w jaki sposób nowo zreorganizowana firma podchodzi do tych kwestii.

Przez wiele lat cztery firmy AB Agri, które obecnie tworzą AB Neo i wspólnie koncentrują się na żywieniu młodych zwierząt, poczyniły znaczne inwestycje w badania uniwersyteckie i komercyjne w celu poprawy wydajności zwierząt i opłacalności produkcji na fermie.  Patrząc w przyszłość, firma AB Neo przywiązuje dużą wagę do poszerzania swojej wiedzy na temat żywienia nowonarodzonych zwierząt w ciągle zmieniającym się środowisku.

„Potrzebujemy zdrowych, wydajnych młodych zwierząt, które będą w pełni wartościowe przez całe swoje życie”  - wyjaśnia Simon Tibble.  „Żywienie we wczesnym okresie życia wpływa zarówno na jego rozwój fizyczny, jak i psychologiczny; jeśli przebiega prawidłowo, zwierzę jest nie tylko zdrowsze, co oczywiście wpływa pozytywnie na dobrostan, zrównoważony rozwój i mniejszą zależność od leków, ale producenci korzystają również z pełnej wartości zwierzęcia w całym okresie jego życia”.

Badania są ważne

Powodów, dla których szukamy bardziej zaawansowanych rozwiązań w żywieniu jest dzisiaj więcej według AB Neo.  Chociaż testowanie nowych pomysłów na produkty, doskonalenie ich i wskazywanie na korzyści ma kluczowe znaczenie, badania naukowe w naszej branży wykraczają poza to. 

„Chodzi również o zwrócenie uwagi na zmieniające się wymagania konsumentów, ograniczenie stosowania antybiotyków oraz poznanie, w jaki sposób nowe i nowatorskie surowce mogą przynieść korzyści w produkcji trzody chlewnej, w tym ich wpływ na bardziej zrównoważony system produkcji, w którym jesteśmy w stanie stworzyć coś wartościowego poprzez dodanie wartości do składników niskiej jakości” - wyjaśnia Simon Tibble.

„Jako nowo zreorganizowana firma, skupiliśmy w jednym miejscu znaczny zakres wiedzy z zakresu żywienia - od doktoratów i magisteriów do biegłości weterynaryjnej w różnych systemach produkcyjnych i podejściach żywieniowych spotykanych na całym świecie.  Doceniamy nie tylko możliwość wymiany wiedzy technicznej w ramach naszej nowej struktury, co pozwoli na szybsze generowanie ulepszonych rozwiązań rynkowych, ale także przewidujemy, że nastąpi rozkwit pomysłów i innowacji w zakresie nowych koncepcji.”

Ośrodek Doskonałości

Aby dostosować żywienie nowonarodzonych zwierząt do przyszłych wymagań klientów, firma postanowiła sformalizować swoją strategię badawczą, dzieląc ją na trzy podstawowe etapy rozwoju, ze szczególnym naciskiem na prace "bliskie rynkowi", aby zapewnić, że innowacje są odzwierciedleniem potrzeb komercyjnych.


W przeszłości poszczególne firmy zajmujące się żywieniem nowonarodzonych zwierząt nawiązywały bliską współpracę z uniwersytetami i przeprowadzały setki badań na przestrzeni dziesięcioleci, oferując swoim klientom innowacje i wydajność w zakresie żywienia.  W ramach nowej struktury działalność ta będzie kontynuowana, ale z naciskiem na myślenie bardziej nieszablonowe i pomiar reakcji młodych zwierząt na bodźce na poziomie fizjologicznym.

„Z radością ogłaszamy, że drugim filarem naszej strategii będzie uruchomienie Centrum Doskonałości AB Neo w Hiszpanii” - kontynuuje Simon Tibble.  Zostanie ono otwarte na początku 2022 r., aby przyjąć pierwszy przydział do 8400 prosiąt - obiekt ten pozwoli nam przetestować wiodące w swojej klasie innowacje w warunkach zbliżonych do rynkowych.

„Nowoczesna jednostka będzie współpracować z fermą macior, co pozwoli na ocenę żywienia przed odsadzaniem prosiąt, jak również w okresie wzrostu i do końca tuczu, aby w pełni ocenić wpływ na wydajność w całym okresie życia. 

„Jest to niezwykle ekscytujący czas, przede wszystkim dlatego, że dajemy naszym ekspertom pełną swobodę, możliwość i zasoby, aby stali się liderem w dziedzinie bezpiecznej, zrównoważonej produkcji żywności.  Jest to jednak przedsięwzięcie, w które zaangażowane są dwie strony, a wkład naszych klientów w innowacje i pomysły jest bardzo ważny dla jego sukcesu.”

Ostatnim sektorem w strategii AB Neo jest wprowadzenie nowych Ferm Testujących, czyli serii komercyjnych gospodarstw na kluczowych rynkach trzody chlewnej, w celu przetestowania koncepcji na jednostkach reprezentatywnych dla lokalnej genetyki, zarządzania i wieku odsadzenia przed wprowadzeniem ich do szerszej bazy klientów.  „To kompleksowe podejście oznacza, że będziemy mieć całkowitą pewność, że po wejściu na rynek nasze zalecenia i produkty będą działać zgodnie z naszymi oczekiwaniami w lokalnych warunkach i będą stanowić wartość dodaną dla działalności naszych klientów” - dodał Simon Tibble.

Co niesie przyszłość

Dla europejskiego przemysłu trzody chlewnej na horyzoncie pojawia się zakaz stosowania terapeutycznych ilości tlenku cynku i większa kontrola stosowania antybiotyków, co było przedmiotem ponad pięcioletnich badań prowadzonych przez AB Neo.  Podczas gdy w żywieniu poczyniono duże postępy, aby zdążyć przed  terminem wyznaczonym na czerwiec 2022 r., firma wie, że nie może ryzykować, że straci czujność w związku z innymi wyzwaniami produkcyjnymi.

„Przede wszystkim istnieje nacisk ze strony konsumentów” - wyjaśnia  Simon Tibble.  „Konsumenci coraz częściej domagają się wyższych standardów w zakresie dobrostanu zwierząt, co jest godne pochwały; naszym wyzwaniem jest jednak znalezienie równowagi między optymalnym dobrostanem a bezpieczną i zrównoważoną produkcją mięsa.  Jest to coś, co nie straci na znaczeniu, więc pozostanie to głównym elementem naszej pracy w przyszłości.”

Z perspektywy fizjologicznej, firma poszerza swoją wiedzę na temat mikrobioty i wpływu żywienia na rozwój jelit.  „Mamy wiele koncepcji patrząc na rozwój mikrobioty i jak zdolność do wpływania na nią w pierwszych 10 tygodniach będzie pozytywnie przekładać się na wydajność przez całe życie.  Silniejsze prosięta przy odsadzeniu będą oczywiście lepiej radzić sobie z ograniczeniem antybiotyków, więc ten aspekt jest bardzo ważny” - dodaje Simon Tibble.

W przyszłej strategii badawczej klienci AB Neo również zajmują centralne miejsce, a więksi klienci mają więcej do powiedzenia w łańcuchu produkcyjnym.  Według Simona, transparentność będzie miała kluczowe znaczenie, a partnerstwa, które powstaną, będą opierać się na współpracy znacznie szerszej niż tylko żywienie, aby przyjrzeć się szerszym wpływom, na przykład jakości mięsa.

Historie sukcesów

Firma nie tylko ma teraz pokaźną centralną bibliotekę techniczną z której może korzystać, ale wspiera szereg projektów uniwersyteckich, obok naszych własnych projektów badawczych, które są rozwijane i wdrażane, aby umożliwić nam zrozumienie, jak działa trawienie błonnika i białka u prosiąt i jak wiedza w tym zakresie może znaleźć zastosowanie w opracowaniu programów żywieniowych bez cynku.

„Jesteśmy u progu bardzo ciekawego okresu” - podsumowuje Simon Tibble.  „Jako grupa możemy wykorzystać naszą różnorodną i bogatą w wiedzę techniczną bazę wiedzy, dzięki czemu dochodzimy do wniosków szybciej i skuteczniej niż kiedykolwiek wcześniej.  Obraliśmy sobie za cel zostać liderem w żywieniu nowonarodzonych zwierząt i wierzę, że nasi klienci dzięki temu będą zwycięzcami.”

Powrót do góry
Naciśnij ENTER by kontynuować lub ESC by wyjść