scroll

Odsadzanie prosiąt – teoria a praktyka

by: trzoda-chlewna.com.pl

Wraz z rosnącym potencjałem rozrodczym loch, objawiającym się zwiększeniem liczby urodzonych prosiąt, pojawia się tendencja do zróżnicowania masy prosiąt, zarówno urodzeniowej, jak i odsadzeniowej. Poczynione na starcie błędy przynosić będą konsekwencje przez cały dalszy okres produkcyjny.

Czytaj więcej

Powrót do góry
Naciśnij ENTER by kontynuować lub ESC by wyjść